banner

Studentská komora AS VUT zastupuje všechny studenty VUT, reprezentuje je a prosazuje jejich zájmy na univerzitní úrovni.

Aktuality

17.5.2022

Akademický senát VUT na dubnovém zasedání projednal a schválil pravidla Interního fondu studentské podpory pro rok 2022. Můžete podávat návrhy do 1. kola, které je otevřeno do 20.6.2022. Všechny informace najdete na stránce: https://skas.vutbr.cz/ifsp/ Těšíme se…

27.10.2021

Všem studentům VUT připomínáme, že do 15. listopadu 2021 mohou podávat návrhy na ocenění aktivit, které byly uskutečněny v průběhu roku 2021. Všechny informace najdete na stránce: https://skas.vutbr.cz/ifsp/ Těšíme se na všechny návrhy. 🙂 SK…

12.6.2021

Akademický senát VUT na květnovém zasedání projednal a schválil pravidla Interního fondu studentské podpory pro rok 2021. Můžete podávat návrhy do 1. kola, které je otevřeno do 21.6.2021. Všechny informace najdete na stránce: https://skas.vutbr.cz/ifsp/ Těšíme…

Co děláme

Staráme se o to, aby byl hlas a zájem 19 000 studentů VUT reprezentován v Akademickém senátu a jeho komisích, na schuzích vedení VUT, kolegiích
rektora, ve Studentské komorě Rady vysokých škol, Dozorčí radě Kolejí a menz a v dalších pracovních komisích VUT.

Kdo jsme

member

Ing. Anna Kruljacová, MSc.

předsedkyně, zástupkyně za FP

member

Bc. Diana Hodulíková

zástupkyně za FA
náhradnice delegáta v SK RVŠ

member

Ing. Daniel Janík

zástupce za FEKT
předseda IFSP

member

Viktor Konupčík

zástupce za FIT

member

Ing. Petra Kosová

zástupkyně za FSI

member

Ing. Katarína Rovenská

zástupkyně za VŠ ústavy

member

Ing. Daniel Skřek

zástupce za FAST

member

Bc. Veronika Špundová

zástupkyně za FaVU

member

Bc. Jan Zahrádka

zástupce za FCH

Kontakt

Adresa

Studentská komora Akademického senátu Antonínska 548/1 601 90 Brno

skas@vutbr.cz