21. 1. 2015
Doplněn zápis č. 5. z jednání o řádném ukončení projektu 25 let svobody.


1.1. 2015
Interní fond studentských projektů byl spuštěn v červnu 2014. Od tohoto data proběhly dvě kola přijetí a vyhodnocení žádostí, kdy bylo přijato 38 žádostí o podporu (14 v 1. kole a 24 v 2. kole) a z toho 21 žádostí bylo schváleno (8 v 1. kole a 13 v 2. kole a 3 žádostí bylo stornováno na základě žádosti řešitelů projektu). Pravidla pro rok 2015 byla upravena na základě zkušeností získaných v tomto pilotním ročníku. Do konce ledna 2015 ještě komise IFSP připraví a zveřejní Výroční zprávu z IFSP 2014.

Zápis z 3. (žádost o změnu na projektu) a 4. (vyhodnocení závěrečných zpráv) jednání komise IFSP byl zveřejněn.

7. 10. 2014:
Komise IFSP se 6. 10. 2014 sešla k vyhodnocení přihlášek přijatých v rámci 2. kola IFSP 2014. Dorazilo 24 žádostí s celkovou žádanou dotací více než dvojnásobně přesahující rozpočet fondu. Komise rozhodla o podpoře 13 projektů, ke kterým poputuje dohromady 164 000 Kč.

Podrobnosti najdete v přiloženém zápisu z jednání.


16. 9. 2014:

Hodnotící komise Interního fondu studentských projektů vybrala na svém 1. zasedání celkem 8 projektů, které získají finanční podporu v celkové výši 136 tisíc korun. Seznam podpořených aktivit společně s jejich popisem je k dispozici v zápisu z jednání.

Nyní je vyhlášeno 2. kolo a studenti tak mohou o finanční příspěvek na své projekty požádat až do 30. 9. 2014 dle níže uvedených instrukcí.