15. 9. 2016

Pravidla pro rok 2016 schváleny na zasedání AS VUT.

Harmonogram pro rok 2016

–          První kolo přihlášek se uzavírá 20. 1. 2016

–          Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2016

–          Druhé kolo přihlášek se uzavírá 1. 9. 2016

–          Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z druhého kola do 15. 9. 2016

–          Komise vypracuje výroční zprávu IFSP za rok 2016 do 31. 1. 2017

Přihlášky

Přihlášku je třeba poslat ve 2 verzích elektronicky na ifsp@vutbr.cz a papírovou verzi je třeba doručit na:

Kancelář AS VUT
Antonínská 548/1
601 90 Brno

IFSP2016_priloha2 – závěrečná zpráva

 Zápis z 1 schuze komise IFSP 2016

Zápis z 2 schuze komise IFSP 2016