15. 9. 2016

Pravidla pro rok 2017 schváleny na zasedání AS VUT.

Harmonogram pro rok 2017

–          První kolo přihlášek se uzavírá 22. 1. 2017

–          Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2017

–          Druhé kolo přihlášek se uzavírá 18. 6. 2017

–          Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z druhého kola do 30. 6. 2017

–          Komise vypracuje výroční zprávu IFSP za rok 2017 do 31. 1. 2018

Přihlášky

Přihlášku je třeba poslat ve 2 verzích elektronicky na ifsp@vutbr.cz a papírovou verzi je třeba doručit na:

Kancelář AS VUT
Antonínská 548/1
601 90 Brno

IFSP 2017 – příloha 2 – závěrečná zpráva

Zápis z 1. schůze komise IFSP 2017

IFSP 2017 2. kolo – zápis